บทความ

วิจัยชี้ปี 52 คนไทยอ่าน 94 นาที/วัน “ขี้เกียจ” เป็นเหตุเด็กเมินตำรา - พระ แม่บ้าน ทหารเกณฑ์อ่านน้อยสุด

by kai @November,12 2010 21.13 ( IP : 183...251 ) | Tags : บทความ

เผย ผลวิจัยการอ่านของคนไทยปี 52 พบคนไทยอ่านเฉลี่ย 94 นาทีต่อวัน เยาวชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อ่านมากที่สุด ขณะที่พระภิกษุ แม่บ้าน ทหารเกณฑ์ อ่านน้อยสุด อึ้ง! เด็กเมินอ่านเหตุจากความขี้เกียจ ชี้กลุ่มอายุ 20-29 ปีเสียเงินซื้อหนังสือมากสุด 589 บาทต่อเดือน ขณะที่ “สมพงษ์” ติงผลวิจัยชี้ชัดเด็กประถมฯ อ่านไม่คล่องสะท้อนการเรียนการสอนในห้องเรียน

วันนี้ (12 พ.ย.) ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของคนไทยปี 2552” ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ พบว่า สถานการณ์การอ่านของคนไทย จากการวิเคราะห์สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 5,865 คน และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 156 คน และศึกษากรณีผู้ที่มีนิสัยการอ่านสุดโต่งทั้งกลุ่มที่ชอบอ่านและไม่ชอบอ่าน อีก 191 คน ครอบคลุม 13 จังหวัด ทุกภูมิภาคของไทยพบสถิติสะท้อนพฤติกรรมการอ่านของคนไทยระบุว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเลย จนถึงอ่านทุกวัน โดยเฉลี่ยอ่านประมาณ 4 วันต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า 20 ปีอ่านน้อยที่สุด เฉลี่ยประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ การศึกษาระดับสูงกว่าป.ตรี อ่านมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ส่วนระดับประถมศึกษาน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีจำนวนเรื่องที่อ่านใน 1 สัปดาห์ มากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 5 วันต่อสัปดาห์ ส่วนอาชีพ รับจ้าง และเกษตรกรน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์

รศ.ดร.วรรณีกล่าวต่อว่า กลุ่ม ตัวอย่างใช้เวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันอยู่ระหว่าง 0-18 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉลี่ยประมาณ 1.568 ชั่วโมงต่อวัน หรือประมาณ 94 นาทีต่อวัน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 20 ปีมีเวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด เฉลี่ยประมาณ 115 นาทีต่อวัน ส่วนอายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไปน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 75 นาทีต่อวัน การศึกษาระดับสูงกว่า ป.ตรี มีเวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 116 นาทีต่อวัน ส่วนระดับประถมฯ น้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 76 นาทีต่อวัน อาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ว่างงานมีเวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 113 นาทีต่อวัน ส่วนอาชีพ รับจ้าง เกษตรกร พระภิกษุ แม่บ้าน และทหารเกณฑ์น้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 66 นาทีต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่อยู่ในเขตเมืองมีดัชนีการอ่านที่มากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตนอกเมือง ส่วนเด็กและเยาวชนที่ไม่อ่านหนังสือมีสาเหตุจากความขี้เกียจ แม้จะมีหนังสือ สถานที่ให้อ่านก็ไม่อยากอ่านด้วย

รศ.ดร.วรรณีกล่าวด้วยว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการอ่านมีตั้งแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอ่านเลย จนถึง 9,010 บาท โดยเฉลี่ยประมาณ 523 บาท แยกเป็น อายุ 20-29 ปี มีค่าใช้จ่ายในการอ่านต่อเดือนมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 589 บาท ส่วนอายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไปน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 426 บาท การศึกษาระดับสูงกว่าป.ตรี มีค่าใช้จ่ายในการอ่านต่อเดือนมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 1,015 บาท ส่วนระดับประถมฯ น้อยที่สุดเฉลี่ย 287 บาท อาชีพรับราชการมีค่าใช้จ่ายในการอ่านต่อเดือนมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 670 บาท ส่วนอาชีพ รับจ้าง และเกษตรกรน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 301 บาท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการอ่านคล่องหรือไม่นั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไปมีความคล่องแคล่วในการอ่านน้อยที่สุด การศึกษาระดับประถมฯ มีความคล่องแคล่วในการอ่านน้อยที่สุด และอาชีพ รับจ้าง เกษตรกร พระภิกษุ แม่บ้าน และทหารเกณฑ์มีความคล่องแคล่วในการอ่านน้อยที่สุดเช่นกัน

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงผลการวิจัยครั้งนี้ว่า ผลวิจัยที่พบว่าการอ่านของคนไทยต่อวัน 94 นาที เป็นประโยชน์และท้าทายและตอบโต้ข้อมูลเดิมที่มีข้อมูลว่าคนไทยอ่านเฉลี่ย 8 บรรทัดต่อปี ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่การกระตุ้นเชิงนโยบาย ถ้าปีต่อไปทำงานวิจัยนี้ต่อ แต่ต้องเน้นเชิงคุณภาพและรายละเอียดมากกว่านี้ จะทำให้ได้สถานการณ์การอ่านของคนไทยทีชัดเจนขึ้น เช่น ความสามารถอ่านคล่องหรือไม่คล่องจะสะท้อนถึงนโยบายการเรียนการสอน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 พฤศจิกายน 2553 15:00 น.

แสดงความคิดเห็น

« 4921
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์
"ก๊วนปาร์ตี้"
เว็บไซท์นี้เปิดมาเพื่อ เป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับบันทึกเรื่องราว ทางด้านวรรณกรรม ทุกรูปแบบ ท่านสามารถส่งบทความ - เรื่องสั้น - บทกวี เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน โดยคลิกส่งได้จากด้านล่างนี้
คลิกเพื่อ >> ส่งบทความ | ส่งเรื่องสั้น | ส่งบทกวี | ปกิณกะ